ΑμεΑ
15/07/2016

Αποφάσεις αποδοχής πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης και παρακολούθησης για τα προγράμματα "Εναλλακτικός Τουρισμός" και "Πράσινος Τουρισμός"

Δείτε εδώ τις αποφάσεις

14/07/2016

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε εδώ το αρχείο

13/07/2016

Επιτυχής ολοκλήρωση της υποβολής προτάσεων για τα 4 πρώτα προγράμματα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας του ΕΠΑνΕΚ

Επιτυχής ολοκλήρωση της υποβολής προτάσεων για τα 4 πρώτα προγράμματα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας του ΕΠΑνΕΚ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 8/7/2016 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων για την "Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων", την τελευταία από τις 4 νέες δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία " (ΕΠΑνΕΚ).

Δείτε το δελτίο τύπου και αναλυτικά στοιχεία για όλες τις δράσεις εδώ

(Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο γράφημα ως ΑΙΤΗΣΕΙΣ, αφορούν σε σχέδια και οριστικές υποβολές αιτήσεων)

07/07/2016

Απόφαση αποδοχής πρακτικών 19/20-4-2016, 20/21-4-2016 και 21/12-5-2016 της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχείρησεων ΙΙ"

Δείτε εδώ την απόφαση

07/07/2016

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 59/27-5-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες"

Δείτε εδώ την απόφαση

17/06/2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Αποφασης Παράτασης ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» - Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης

Ορθη επανάληψη της Απόφασης Παράτασης της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020- Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση.

Δείτε εδώ την απόφαση

First Previous   Εμφάνισε 97 από 129 σελίδες   Next Last
επιστροφή