ΑμεΑ
28/07/2016

Απόφαση αποδοχής πρακτικού 60/8-7-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες"

Δείτε εδώ την απόφαση

27/07/2016

Απόφαση αποδοχής πρακτικού 37/1-7-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

Δείτε εδώ την απόφαση

27/07/2016

Απόφαση αποδοχής πρακτικού 9/31-5-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος της Γυναικείας Απασχόλησης

Δείτε εδώ την απόφαση

21/07/2016

Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

Δείτε εδώ την απόφαση

21/07/2016

Αποδοχή Πρακτικού Νο 36/20-5-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013

Δείτε εδώ την απόφαση

19/07/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

Ο ΕΦΕΠΑΕ προχωρά στον εμπλουτισμό του Μητρώου των Αξιολογητών που διαθέτει, κατόπιν ανάληψης του έργου του Ενδιάμεσοτυ Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020), σύμφωνα με την Α.Π. 1557/432Γ/Γ01 Απόφαση Ανάδειξης ΕΦΔ του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Δελτίο Τύπου

Πρόσκληση

Παραρτήματα

First Previous   Εμφάνισε 96 από 129 σελίδες   Next Last
επιστροφή