ΑμεΑ
29/09/2016

Αποτελέσματα Εμπλουτισμού και Επικαιροποίησης του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ (πατήστε για μορφή .XLS εδώ - για μορφή PDF εδώ )

Οι ενδείξεις "TRUE / FALSE" αντιστοιχούν σε ένταξη/ μη-ένταξη στον εκάστοτε Τομέα ( πχ Μεταποίηση, Τουρισμός κτλ ).

Επισημαίνεται ότι οι αξιολογητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση του ΕΦΕΠΑΕ, αναφορικά με όποια αλλαγή στα προσωπικά τους στοιχεία ( e-mail, Περιφέρεια Διαμονής κτλ).

19/07/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

Ο ΕΦΕΠΑΕ προχωρά στον εμπλουτισμό του Μητρώου των Αξιολογητών που διαθέτει, κατόπιν ανάληψης του έργου του Ενδιάμεσοτυ Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020), σύμφωνα με την Α.Π. 1557/432Γ/Γ01 Απόφαση Ανάδειξης ΕΦΔ του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Δελτίο Τύπου

Πρόσκληση

Παραρτήματα

28/06/2014

Μητρώο Αξιολογητών

19/6/2013

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ (πατήστε εδώ)


28/3/2013

Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 3158/31.1.2013 Πρόσκλησης για τον Εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών ως προς τα σημεία (2), (3) και (7).

Τα μέλη του ισχύοντος Μητρώου δεν υποβάλλουν νέα αίτηση.

Οι υποψήφιοι αξιολογητές, οι οποίοι έχουν ήδη αποστείλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους για εγγραφή στο διευρυμένο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ μέχρι και την 28/3/2013 ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης της πρόσκλησης και ικανοποιούν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας με βάση την μέχρι σήμερα ισχύουσα προκήρυξη (Α.Π. 3158/31.1.2013) παραμένουν επιλέξιμοι για εγγραφή στο Μητρώο. 


Οι συμπληρωμένες αιτήσεις και τα συνημμένα υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά  και στη συνέχεια στους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με συστημένη επιστολή στις κάτωθι διευθύνσεις:

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΕΦΕΠΑΕ

Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

E-MAIL / SITE

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεζμαζόγλου), ΤΚ 10564, ΑΘΗΝΑ

2130 166100

contact@elanet.gr
www.elanet.gr

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Μιχαλακοπούλου 58, ΤΚ 26221, ΠΑΤΡΑ

2610 622714

efd@diaxeiristiki.gr
www.diaxeiristiki.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οικισμός Λήδα – Μαρία, 6ο ΧΛΜ Χαριλάου – Θέρμης, ΤΚ 570 01, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310 480000

info@e-kepa.gr
www.e-kepa.gr

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Αποστόλου Σούζου 14, ΤΚ 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

25310 35916

www.desm-os.gr
desm-123@otenet.gr

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Γ. Γεννηματά 13, ΤΚ 35100, ΛΑΜΙΑ

22310 67498

andia@otenet.gr
www.andia.gr

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου, Κτίριο Ιάσων / Νότια αίθουσα, ΤΚ 38221, ΒΟΛΟΣ

24210 76894

aedep@aedep.gr
www.aedep.gr

ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου, ΤΚ 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2810 302400

info@ank.gr
www.ank.gr

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 12η Απριλίου 2013 ώρα 17.00 μμ


 

31/1/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ (πατήστε εδώ)


10/6/2010

Αποτελέσματα της με αριθ. πρωτ. 192/9-10-2009 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ (πατήστε εδώ)

 

20/11/2009

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ (πατήστε εδώ)

 

9/10/2009

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ (πατήστε εδώ)

First Previous   Εμφάνισε 3 από 3 σελίδες   Next Last
επιστροφή