ΑμεΑ
14/07/2020

Αποδοχή και έγκριση του Πρακτικού Νο 6/15.06.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ την απόφαση

08/05/2020

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 4/30-02-2020 της Επιτροπής Ενστάσεων

Δείτε εδώ την Απόφαση.

10/03/2020

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 3/12-02-2020 της Επιτροπής Ενστάσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

17/02/2020

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 1/16-12-2019 της Επιτροπής Ενστάσεων - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Δείτε εδώ την Απόφαση.

25/11/2019

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Δείτε εδώ την απόφαση

First Previous   Εμφάνισε 2 από 2 σελίδες   Next Last
επιστροφή