ΑμεΑ
20/02/2020

10η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Δείτε εδώ την Πρόσκληση.

30/10/2019

Αναστολή της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για τις προτάσεις της δράσης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ" που απορρίφθηκαν με την υπ' αριθ. 936/1842/Α3/11.10.2019 Απόφαση.

Δείτε εδώ.

18/10/2019

9η Τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Δείτε εδώ την απόφαση και εδώ την τροποποιημένη πρόσκληση.

11/10/2019

Απόρριψη έργων της δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Δείτε εδώ την Απόφαση.

30/09/2019

4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Δείτε εδώ την Απόφαση.

07/03/2019

8η Τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Δείτε εδώ την απόφαση.

First Previous   Εμφάνισε 2 από 8 σελίδες   Next Last
επιστροφή