ΑμεΑ
15/02/2018

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Δείτε εδώ την απόφαση

14/02/2018

Ορθή Επανάληψη της από 29/11/2017 Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της δράσης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"

Δείτε εδώ την απόφαση

04/12/2017

1η Τροποποίηση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων στη δράση

Δείτε εδώ την απόφαση

29/11/2017

Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Δείτε εδώ την απόφαση

23/10/2017

6η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"

Δείτε εδώ την απόφαση

15/09/2017

Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής των απαιτούμενων Δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

αρχείο

First Previous   Εμφάνισε 2 από 6 σελίδες   Next Last
επιστροφή