ΑμεΑ
27/11/2014

Τροποποίηση των αποφάσεων διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση των αποφάσεων διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα του Προγράμματος: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών». 

Οι Αποφάσεις αφορούν τις εξής Περιφέρειες:

  • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
  • Κεντρική Μακεδονία
  • Αττική
  • Βόρειο & Νότιο Αιγαίο
  • Ήπειρος
  • Δυτική Ελλάδα
  • Κρήτη 
  • Θεσσαλία 

 

Για να δείτε τις αποφάσεις πατήστε εδώ

20/11/2014

Απόφαση Αποδοχής πρακτικού 4/22-10-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ο ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ κ. Σπύρος Ευσταθόπουλος υπέγραψε στις 20/11/2014 την αποδοχή του  πρακτικού 4/22.10.2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'' του ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 20/11/2014). (απόφαση αποδοχής πρακτικού 4/22-10-2014)

19/11/2014

Επικαιροποιημένος Οδηγός Υλοποίησης και παραστατικά ένταξης, πιστοποίησης και πληρωμής Δικαιούχων στις Δράσεις 1 & 2 στο πρόγραμμα "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ο ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο των Δράσεων 1 & 2 του προγράμματος ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων '' του ΕΣΠΑ 2007-2013 προχώρησε στην επικαιροποίηση του Οδηγού Υλοποίησης των έργων, καθώς και των παραστατικών για την ένταξη, πιστοποίηση και πληρωμή των Δικαιούχων του προγράμματος. (πατήστε εδώ)

18/11/2014

Ενημερωτική Εκδήλωση στην Τρίπολη "Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 - Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις"

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: "Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα μέσω ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Νέες Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για τις Επιχειρήσεις" που διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Αρκαδίας, η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ο ΕΦΕΠΑΕ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και ώρα 06:00 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου και Πανός 21, Τρίπολη).

 

 

18/11/2014

Τροποποίηση της με Α.Π. 5705/3581/Α2/24-04-2014 Απόφασης στο Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών " για την περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Τροποποίηση της με Α.Π. 5705/3581/Α2/24-04-2014 Απόφασης με θέμα : Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Αποδοχή - Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών " . Πατήστε εδώ.

18/11/2014

Επικαιροποιημένα έντυπα αιτημάτων ενδιάμεσης και τελικής επαλήθευσης (ολοκλήρωσης) των Δικαιούχων στο πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών"

Στο πλαίσιο του προγράμματος "'Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών-Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ο ΕΦΕΠΑΕ προχώρησε στην έκδοση των επικαιροποιημένων έντυπων των αιτημάτων ενδιάμεσης και τελικής επαλήθευσης (ολοκλήρωσης) των Δικαιούχων. (πατήστε εδώ)

First Previous   Εμφάνισε 199 από 203 σελίδες   Next Last
επιστροφή