ΑμεΑ
13/02/2015

Τροποίηση της απόφασης της 30/6/2014 ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το πρόγραμμα "Ενίσχυση ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ

11/02/2015

Ενημερωτικές εκδηλώσεις στα προγράμματα "Ενίσχυση ΜμΕ" και "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας"

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις επί θεμάτων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στα προγράμματα "Ενίσχυση ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών" και "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

06/02/2015

Απόφαση απένταξης ενταγμένου έργου στο πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ

29/01/2015

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 1/11-12-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ

27/01/2015

Αποφάσεις παράτασης στα προγράμματα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα", "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων"

Ανακοινώθηκε η παράταση του χρόνου υλοποίησης των έργων για τα προγράμματα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" και "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων". Για να δείτε τις αποφάσεις πατήστε εδώ

16/01/2015

Απόφαση τροποποίησης του οδηγού του προγράμματος "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Ανακοινώθηκε η τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, με την οποία παρατείνονται οι καταληκτικές ημερομηνίες υλοποίησης των έργων που εντάχθηκαν εντός του 2013 και του 2014. (Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ)

First Previous   Εμφάνισε 130 από 137 σελίδες   Next Last
επιστροφή