ΑμεΑ
14/12/2015

Απόφαση αποδοχής των πρακτικών 21/24-9-2015 και 22/6-10-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ την απόφαση

14/12/2015

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 14/21-10-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"

Δείτε εδώ την απόφαση

04/12/2015

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 33/30-9-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

Δείτε εδώ την απόφαση

24/11/2015

Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"

Δείτε εδώ την απόφαση

23/11/2015

Απόφαση αποδοχής των πρακτικών 4/7-10-2015 & 5/4-11-2015 της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα"

Δείτε εδώ την απόφαση

23/11/2015

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 44/25-9-2015 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του προγράματος "Εναλλακτικός Τουρισμός"

Δείτε εδώ την απόφαση

First Previous   Εμφάνισε 126 από 149 σελίδες   Next Last
επιστροφή