ΑμεΑ
06/06/2016

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 14/22-4-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Πράσινη Επιχείρηση 2010"

Δείτε εδώ την απόφαση

30/05/2016

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 8/25-4-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος της Γυναικείας Απασχόλησης του ΕΠΕΑΑ

Δείτε εδώ την απόφαση

27/05/2016

Δελτίο τύπου για την ανάθεση του έργου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020)

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου

25/05/2016

Απόφαση αποδοχής πρακτικού 46/1-3-2016 της Επιτροπής Αξιόλογησης & Παρακολούθησης του προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός"

Δείτε εδώ την απόφαση

17/05/2016

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 28/15-4-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ την απόφαση

11/05/2016

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 26/22-3-2016 των προγραμμάτων "Γυναικεία Επιχειρηματικότητα" και "Νεανική Επιχειρηματικότητα"

Δείτε εδώ την απόφαση

First Previous   Εμφάνισε 115 από 146 σελίδες   Next Last
επιστροφή