ΑμεΑ
04/12/2014

Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"

Εκδόθηκε ο Οδηγός Υλοποίησης Έργων για τους δικαιούχους του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ". Πατήστε εδώ

01/12/2014

Ορισμός για τα ενταγμένα υπό όρους έργα, στο Πρόγραμμα«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών», της 2ας Φεβρουαρίου 2015 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας

ΘΕΜΑ: Ορισμός, για τα ενταγμένα υπό όρους έργα, στο Πρόγραμμα«Ενίσχυση Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων  που  δραστηριοποιούνται  στους  τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών», της 2ας Φεβρουαρίου2015 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή από το δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το30% του συνολικού  επιλέξιμου  προϋπολογισμού  της  επένδυσης  ή  αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

(Πατήστε εδώ)

01/12/2014

Παράταση Διάρκειας υλοποίησης ενεργών έργων προγραμμάτων "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων", "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, παρατείνει την διάρκεια υλοποίησης των ενεργών έργων των προγραμμάτων: 

27/11/2014

Απόφαση Τροποποίησης της ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"

Στο πλάισιο του Προγράμματος: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» ανακοινώθηκε η Απόφαση Τροποποίησης της ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας  για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. (πατήστε εδώ)

27/11/2014

Τροποποίηση των αποφάσεων διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση των αποφάσεων διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα του Προγράμματος: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών». 

Οι Αποφάσεις αφορούν τις εξής Περιφέρειες:

  • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
  • Κεντρική Μακεδονία
  • Αττική
  • Βόρειο & Νότιο Αιγαίο
  • Ήπειρος
  • Δυτική Ελλάδα
  • Κρήτη 
  • Θεσσαλία 

 

Για να δείτε τις αποφάσεις πατήστε εδώ

20/11/2014

Απόφαση Αποδοχής πρακτικού 4/22-10-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ο ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ κ. Σπύρος Ευσταθόπουλος υπέγραψε στις 20/11/2014 την αποδοχή του  πρακτικού 4/22.10.2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'' του ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 20/11/2014). (απόφαση αποδοχής πρακτικού 4/22-10-2014)

First Previous   Εμφάνισε 115 από 119 σελίδες   Next Last
επιστροφή