ΑμεΑ
28/05/2024

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δείτε εδώ.

19/03/2024

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δείτε εδώ.

13/12/2023

1η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δείτε εδώ.

επιστροφή