ΑμεΑ
17/06/2024

4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δείτε εδώ

12/03/2024

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δείτε εδώ.

26/09/2023

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δείτε εδώ.

03/04/2023

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δείτε εδώ.

16/02/2023

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δείτε εδώ την Πρόσκληση.

επιστροφή