ΑμεΑ
10/01/2024

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Δείτε εδώ το ΦΕΚ της 2ης Προκήρυξης

Δείτε εδώ το ΦΕΚ Τροποποίησης επί της 1ης και 2ης Προκήρυξης

 

Υποστηρικτικό υλικό του Καθεστώτος "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα":

ΚΑΔ Μεταποίησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εντός περιφερειακών ενισχύσεων)

Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)

Εντάσεις ενίσχυσης - Ειδικές περιοχές ενίσχυσης & νησιά (ΝΕΟ - 1.6.2023)

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα

Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης

Υπόδειγμα προέγκρισης χορήγησης δανείου (ΝΕΟ - 1.6.2023)

Πρότυπα κόστη μεταποίησης

Οδηγός Αξιολόγησης Καθεστώτος "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα" (Α' Κύκλος)

 

Επιτροπές Αξιολόγησης 

Δείτε εδώ την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14/17.10.2023 Απόφασης του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ

επιστροφή