ΑμεΑ
06/12/2023

2η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης στη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δείτε εδώ.

16/10/2023

2η Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης

Δείτε εδώ

16/06/2023

Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης

Δείτε εδώ.

16/05/2023

Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης

Δείτε εδώ

επιστροφή