ΑμεΑ
06/10/2022

Ανάθεση στον ΕΦΕΠΑΕ της Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού ν. 4887/ 2022

Ανάθεση στον ΕΦΕΠΑΕ της Αξιολόγησης  Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού ν. 4887/ 2022

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

επιστροφή