ΑμεΑ
26/07/2021

Ένταξη κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων 122 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα"

Δείτε εδώ.

14/07/2021

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης ενστάσεων της Δράσης "Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα"

Δείτε εδώ.

05/03/2021

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης "Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα"

Δείτε εδώ.

29/01/2021

1η Απόφαση Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»

Δείτε εδώ την Απόφαση.

29/01/2021

Απόφαση Απόρριψης Πράξεων στη Δράση «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»

Δείτε εδώ την Απόφαση.

21/01/2021

Τροποποίηση ορισμού μελών επιτροπής ενστάσεων για τη Δράση 1.δε.9 «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»

Δείτε εδώ.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 3 σελίδες   Next Last
επιστροφή