ΑμεΑ
05/02/2021

7η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία»

Δείτε εδώ.

12/01/2021

Απόφαση συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων

Δείτε εδώ.

31/12/2020

Απόφαση ένταξης και απόρριψη στη Δράση Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία

Δείτε εδώ.

07/10/2020

Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης

Δείτε εδώ.

14/09/2020

Έγκριση συχνών ερωτήσεων –απαντήσεων για την πρόσκληση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία»

Δείτε εδώ

04/09/2020

Πρόσκληση για τη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία»

Δείτε εδώ.

επιστροφή