ΑμεΑ
07/10/2020

Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης

Δείτε εδώ.

04/09/2020

Πρόσκληση για τη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία»

Δείτε εδώ.

επιστροφή