ΑμεΑ
27/01/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α

  1. Σας ενημερώνουμε ότι στις 27/01/2020 δόθηκε από τον ΕΦΕΠΑΕ η εντολή πληρωμής των έργων που εμφανίζονται στο παρακάτω XL.Το καταβληθέν ποσό θα εμφανιστεί στην Τράπεζά σας τις επόμενες ημέρες.
  2. Σας ενημερώνουμε ότι στις 27/12/2019 δόθηκε από τον ΕΦΕΠΑΕ η εντολή πληρωμής των έργων που εμφανίζονται στο παρακάτω XL.Το καταβληθέν ποσό θα εμφανιστεί στην Τράπεζά σας τις επόμενες ημέρες.
  3. Σας ενημερώνουμε ότι στις 27/11/2019 δόθηκε από τον ΕΦΕΠΑΕ η εντολή πληρωμής των έργων που εμφανίζονται στο παρακάτω XL.Το καταβληθέν ποσό θα εμφανιστεί στην Τράπεζά σας τις επόμενες ημέρες.
  4. Σας ενημερώνουμε ότι στις 27/10/2019 δόθηκε από τον ΕΦΕΠΑΕ η εντολή πληρωμής των έργων που εμφανίζονται στο παρακάτω XL.Το καταβληθέν ποσό θα εμφανιστεί στην Τράπεζά σας τις επόμενες ημέρες.
  5. Σας ενημερώνουμε ότι στις 27/09/2019 δόθηκε από τον ΕΦΕΠΑΕ η εντολή πληρωμής των έργων που εμφανίζονται στο παρακάτω XL.Το καταβληθέν ποσό θα εμφανιστεί στην Τράπεζά σας τις επόμενες ημέρες.
  6. Σας ενημερώνουμε ότι στις 27/08/2019 δόθηκε από τον ΕΦΕΠΑΕ η εντολή πληρωμής των έργων που εμφανίζονται στο παρακάτω XL.Το καταβληθέν ποσό θα εμφανιστεί στην Τράπεζά σας τις επόμενες ημέρες.
  7.  

 

 

back