ΑμεΑ
20/05/2021

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 13/09-04-2021 της Επιτροπής Ενστάσεων

Δείτ εδώ.

31/03/2021

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 10/09-02-2021, 11/12-02-2021 και 12/23-02-2021 της Επιτροπής Ενστάσεων

Δείτε εδώ.

30/12/2020

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 9/30-11-2020 της Επιτροπής Ενστάσεων

Δείτε εδώ.

04/11/2020

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 8/07-10-2020 της Επιτροπής Ενστάσεων

Δείτε εδώ.

13/10/2020

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 7/08-09-2020 της Επιτροπής Ενστάσεων

Δείτε εδώ.

14/07/2020

Αποδοχή και έγκριση του Πρακτικού Νο 6/15.06.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ την απόφαση

First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last
επιστροφή