ΑμεΑ
26/04/2021

6η Τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης «Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα»

Δείτε εδώ.

25/02/2021

Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων της δράσης «Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα»

Δείτε εδώ την απόφαση.

10/11/2020

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων της δράσης «Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα»

Δείτε εδώ τον πίνακα αποτελεσμάτων.

01/06/2020

Ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης της δράσης «Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα»

Δείτε εδώ.

20/05/2020

5η Τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης «Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα»

Δείτε εδώ την απόφαση.

28/02/2020

Έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα»

Δείτε εδώ την Απόφαση.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 3 σελίδες   Next Last
επιστροφή