ΑμεΑ
11/06/2021

14η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δείτε εδώ.

11/06/2021

Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξης της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων

Δείτε εδώ.

27/05/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 3 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας"

Δείτε εδώ.

25/05/2021

18η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων»

Δείτε εδώ την Απόφαση.

17/05/2021

13η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δείτε εδώ.

26/04/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 3 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας"

Δείτε εδώ.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 11 σελίδες   Next Last
επιστροφή