ΑμεΑ
13/09/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 3 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση "Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ

02/09/2021

20η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων»

Δείτε εδώ την απόφαση

02/08/2021

16η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «EργαλειοθήκηΑνταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δείτε εδώ την απόφαση 

15/07/2021

15η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δείτε εδώ.

13/07/2021

Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξης της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων

Δείτε εδώ.

08/07/2021

19η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων»

Δείτε εδώ.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 12 σελίδες   Next Last
επιστροφή