ΑμεΑ
03/07/2020

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 2 επιχειρηματικά σχεδια στη δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας"

Δείτε εδώ την Απόφαση.

18/06/2020

Ενημέρωση δικαιούχων της Δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων"

Ενημέρωση δικαιούχων της Δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων"

 

Σε συνέχεια διευκρινιστικής οδηγίας της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, κατόπιν ερωτημάτων δικαιούχων της Δράσης, αναφορικά με τη δαπάνη "Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων" και τη δυνατότητα πιστοποίησής της σε αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης, σας ενημερώνουμε, ότι είναι δυνατή η πιστοποίηση της δαπάνης τόσο σε ενδιάμεσο όσο και σε τελικό αίτημα επαλήθευσης.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για την πιστοποίηση της δαπάνης πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην Αναλυτική Πρόσκληση και ειδικότερα στο κεφ. 6.1, παρ. 7 καθώς και να υποβάλλονται τα παραδοτέα όπως αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ, Α7.

 

 

 

15/06/2020

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 12 επιχειρηματικά σχεδια στη δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας"

Δείτε εδώ την Απόφαση.

12/06/2020

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»

Δείτε εδώ την Απόφαση.

11/06/2020

Άρση της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

Σε συνέχεια της Απόφασης με θέμα ‘’Άρση της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ '‘,  σας γνωρίζουμε ότι η επανέναρξη των δεσμευτικών προθεσμιών ως αυτές προβλέπονται στην εκάστοτε Αναλυτική Πρόσκληση αρχίζουν από την επόμενη της δημοσίευσης, δηλ. από Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020.

 

03/06/2020

8η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δείτε εδώ την Απόφαση.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 6 σελίδες   Next Last
επιστροφή