ΑμεΑ
09/03/2020

Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 5/03-03-2020

Δείτε εδώ την Απόφαση.

09/12/2019

Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 4/30-10-2019

Δείτε εδώ την απόφαση

07/10/2019

Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης

αρχείο

05/09/2019

Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 3/12-07-2019

Δείτε εδώ την απόφαση.

20/05/2019

Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 2/17-04-2019

Δείτε εδώ την απόφαση

27/02/2019

Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 1/29-01-2019

Δείτε εδώ την απόφαση.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last
επιστροφή