ΑμεΑ
20/05/2019

Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 2/17-04-2019

Δείτε εδώ την απόφαση

27/02/2019

Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 1/29-01-2019

Δείτε εδώ την απόφαση.

17/12/2018

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

αρχείο

επιστροφή