ΑμεΑ
13/05/2020

Ανάκληση της Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράσης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"

Δείτε εδώ.

22/11/2019

Απόφαση αποδοχής πρακτικού 4/16-9-2019

αρχείο

05/09/2019

Απόφαση αποδοχής πρακτικού 3/27-6-2019

αρχείο

19/03/2019

Απόφαση αποδοχής πρακτικού 2/14-2-2019

αρχείο

01/10/2018

Απόφαση και ΦΕΚ Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης

Δείτε εδώ

επιστροφή