ΑμεΑ
26/09/2019

2η Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

01/03/2019

Απόφαση έγκρισης των πρακτικών 6/25-01-2019 και 7/29-01-2019

Δείτε εδώ την απόφαση.

08/10/2018

Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης

Δείτε εδώ την απόφαση

12/07/2018

ΦΕΚ και Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης

Δείτε εδώ

επιστροφή