ΑμεΑ
04/10/2019

1η Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

08/08/2019

Απόφαση Αποδοχής πρακτικού 4/10-07-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Πατήστε εδώ.

26/03/2019

Απόφαση Αποδοχής πρακτικού 3/14-02-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Πατήστε εδώ.

12/10/2018

Απόφαση Αποδοχής πρακτικού 2/06-09-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Πατήστε εδώ

30/07/2018

Απόφαση Αποδοχής πρακτικού 1/17-7-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Πατήστε εδώ

18/05/2018

Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Δείτε εδώ την απόφαση

επιστροφή