ΑμεΑ
03/07/2020

2η Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Δείτε εδώ την απόφαση και το ΦΕΚ

03/07/2020

Απόφαση Έγκρισης των Πρακτικών 26/28.04.2020 και 27/04.06.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την απόφαση

05/04/2020

Απόφαση Έγκρισης των Πρακτικών 23/01.04.2019, 24/02.04.2019 και 25/03.04.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την απόφαση

02/04/2019

Απόφαση Έγκρισης των Πρακτικών 20/18-3-2019 - 22/20-3-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την απόφαση.

07/03/2019

Απόφαση Έγκρισης των Πρακτικών 3/22-10-2018 - 19/15-02-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την απόφαση

27/09/2018

Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 2/19-04-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την απόφαση

First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last
επιστροφή