ΑμεΑ
27/09/2018

Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 2/19-04-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την απόφαση

24/07/2018

Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Δείτε εδώ την απόφαση και το ΦΕΚ

09/07/2018

Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 1/19-04-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την απόφαση

13/04/2018

Απόφαση και ΦΕΚ Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

αρχείο

επιστροφή