ΑμεΑ
02/04/2019

Απόφαση Έγκρισης των Πρακτικών 20/18-3-2019 - 22/20-3-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την απόφαση.

07/03/2019

Απόφαση Έγκρισης των Πρακτικών 3/22-10-2018 - 19/15-02-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την απόφαση

27/09/2018

Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 2/19-04-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την απόφαση

24/07/2018

Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Δείτε εδώ την απόφαση και το ΦΕΚ

09/07/2018

Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 1/19-04-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την απόφαση

13/04/2018

Απόφαση και ΦΕΚ Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

αρχείο

επιστροφή