ΑμεΑ
02/03/2016

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Greco Strom - Επένδυση για καλύτερα προϊόντα

Η εταιρεία "Στρωματοποϊία Αθηνών ΕΠΕ" με τον διακριτικό τίτλο "Greco Strom" δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής στρωμάτων. Οι ενέργειες του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου αποτελούν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με στόχο την ενίσχυση των υποδομών της εταιρείας και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της, με σκοπό την μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας. 

Πρώτο μέλημα της επιχείρησης ήταν ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων που διατηρεί στη Μάνδρα Αττικής.  Αναβαθμίζοντας την ηχοθερμομόνωση του κτιρίου, για να μειωθεί η ηχορρύπανση και οι απώλειες ενέργειας.

Στην συνέχεια η επιχείρηση προχώρησε στην αγορά δύο σύγχρονων μηχανών παραγωγής (μια για κατασκευή στρωμάτων καπιτονέ και μια ραπτική μηχανή). Οι μηχανές είναι αυτόματες, τελευταίας τεχνολογίας και με την απόκτηση τους η επιχείρηση κατασκευάζει  ποιοτικότερα στρώματα, και αξιοποιεί αποτελεσματικότερα τις πρώτες ύλες μειώνοντας  το κόστος παραγωγής. Επίσης αγοράστηκε σύγχρονος εξοπλισμός μηχανοργάνωσης

Με την επένδυση που πραγματοποίησε η εταιρεία επιτεύχθηκε συνολικά εξοικονόμηση της καταναλωμένης ενέργειας και βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Αυτοματοποιήθηκε και αυξήθηκε  η αποδοτικότητα της παραγωγικής διαδικασίας με τον νέο εξοπλισμό, περιορίζοντας τις απώλειες σε πρώτες ύλες και βελτιώνοντας τα προϊόντα που παράγει. Ταυτόχρονα αναβαθμίστηκε σημαντικά και η διοικητική λειτουργία, με την αξιοποίηση του σχετικού εξοπλισμού που αποκτήθηκε. 

Με την παρούσα επένδυση έγινε πιο ανταγωνιστική μια σημαντική μεταποιητική επιχείρηση η οποία διατήρησε την θέση της στην αγορά σε μια απαιτητική οικονομική συγκυρία. 

WEB: grecostrom.gr   

Ενίσχυση υποδομών και εκσυγχρονισμός εξοπλισμού

Τομέας Παρέμβασης:

Βιομηχανία

Περιφέρεια:

Αττικής

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα-ΠΕΠ Αττικής

Δράση:

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εταιρεία:

ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΪΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ

Π/Υ:

343.964,38 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη:

137.585,75 ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή:

85%

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ 


Logika: Επενδύοντας σε μια σύγχρονη εταιρεία logisitcs

Η εταιρεία LOGIKA ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ  εντάχθηκε στο πρόγραμμα « Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» ως υπό σύσταση επιχείρηση. Ιδρύθηκε στις 14/10/2010 και παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (4PL – 4th party logistics) που σημαίνει ότι η εταιρεία, εκτός των συνήθων υπηρεσιών logistics( 3PL), παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες στο χώρο της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.  Με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα επένδυσε σε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πλάνο δημιουργίας μιας νέας μονάδας παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης, το οποίο περιλαμβάνει τόσο δαπάνες αγοράς ειδικού εξοπλισμού και λογισμικών εφαρμογών, όσο και δαπάνες για την διαμόρφωση του χώρου σε σύγχρονη μονάδα παροχής υπηρεσιών logistics. 

Πιο αναλυτικά, με το πρόγραμμα επένδυσε στα παρακάτω:

Σε κτιριακές εργασίες και εργασίες υποδομών, για τη βελτίωση του χώρου στον οποίο θα αποθηκεύονται τα προϊόντα, καθώς  και στην προμήθεια ραφιών για την προσωρινή αποθήκευση των εμπορευμάτων μέχρι τη μεταφορά τους, επίσης απόκτησε ηλεκτρικά περονοφόρα, για  τη μεταφορά των εμπορευμάτων εντός του  χώρου της  αποθήκης.

Επιπροσθέτως  προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αποθήκης  και στην εγκατάσταση λογιστικού συστήματος για τη διαχείριση και παρακολούθηση αποθηκεύσεων, εναποθέσεων και διανομών το οποίο συνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αποθήκης . Ακόμα, κατασκεύασε ηλεκτρονική πλατφόρμα εύρεσης και συμφωνίας χρεώσεων (WO.MA.P.) που επιτρέπει στα εγγεγραμμένα μέλη να βλέπουν όλους τους επί μέρους ναύλους και τα αποθηκευτικά κόστη που συνδέονται με το φορτίο τους σε 24ωρη βάση. Η πλατφόρμα είναι ενσωματωμένη και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.  

Επίσης χρηματοδοτήθηκε η συμμετοχή σε δύο εκθέσεις (Energy- Photovoltaic '11, Ecotec '11) και πραγματοποιήθηκε προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης (Η/Υ, server, εκτυπωτές κλπ).

Χάρη στην επένδυση, η επιχείρηση αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για τη διαχείριση της ροής των πληροφοριών από τη στιγμή που δίνεται η παραγγελία μέχρι την υλοποίηση της. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για τη σωστή και ασφαλή αποθήκευση των προϊόντων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η  επιχείρηση έχει πετύχει να λειτουργεί ως τελωνειακή αποθήκη, δηλαδή επιτρέπεται η αποθήκευση εισαγώγιμων φορτίων υπό τελωνειακό καθεστώς, χωρίς την καταβολή δασμών, φόρων και εξόδων εκτελωνισμού.

Η επένδυση αυτή η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός σωστά σχεδιασμένου πλάνου δημιούργησε μια σύγχρονη εταιρεία η οποία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics (4PL) προσφέροντας υποδομές και νέες θέσεις εργασίας σε έναν σημαντικό παραγωγικό τομέα για την οικονομία της χώρας. Η επιτυχημένη αυτή επένδυση θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για παρόμοιες δράσεις.

Τέλος, τονίζεται πως παρόλο το μικρό χρονικό διάστημα λειτουργίας της επιχείρησης το προσωπικό της ανέρχεται σε περίπου 70 άτομα με αυξητικές τάσεις.

Web: http://www.logika.gr/

Δημιουργία μονάδας παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης

Τομέας Παρέμβασης:

Βιομηχανία

Περιφέρεια:

Αττικής

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα-ΠΕΠ Αττικής

Δράση:

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εταιρεία:

LOGIKA ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Π/Υ:

382.205,63 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη:

152.882,25 ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή:

85%

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ 


ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. : Αναβάθμιση παραγωγικής διαδικασίας εξειδικευμένων χημικών καθαρισμού

Η εταιρεία ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ A.B.E.T.E. ιδρύθηκε το 1993 και δραστηριοποιείται στον κλάδο προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης για βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους όλων των κατηγοριών. Μέσω της συμμετοχής της εταιρείας στο πρόγραμμα:«Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» αξιοποίησε τις νέες τεχνολογίες για την αύξηση της παραγωγικότητάς της, καθώς επένδυσε σε νέα μηχανήματα, τα οποία συμβάλλουν στην αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. 

Η επένδυση κινήθηκε σε δύο βασικούς άξονες, στην διαδικασία εμφιάλωσης και συσκευασίας των προϊόντων και στον εργαστηριακό ποιοτικό έλεγχο. Με τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η εταιρεία αυτοματοποίησε την παραγωγή της στο στάδιο της εμφιάλωσης και της συσκευασίας των τελικών προϊόντων, με αποτέλεσμα  να επιταχύνει τη συγκεκριμένη φάση παραγωγής και να αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα.

 Ο εργαστηριακός εξοπλισμός που προμηθεύτηκε η εταιρεία, αποτελεί κομβικό σημείο για τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων. Επειδή πρόκειται για χημικά καθαρισμού και απολυμάνσεων, είναι επιβεβλημένος ο έλεγχος, ώστε να εξακριβώνεται η καταλληλότητα και η απολυμαντική τους ικανότητα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία εφαρμόζει τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 με τα οποία έχουν πιστοποιηθεί όλες οι λειτουργίες της. Επιπλέον,  όλα τα προϊόντα της είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Παράλληλα, όλα τα προϊόντα της εταιρείας είναι συμμορφωμένα με το νέο κανονισμό REACH 1907/2006. Σκοπός αυτής της νέας νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά, είναι να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος καθώς  και η υγιής ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία.

Η εταιρεία με την ολοκλήρωση της επένδυσης παρουσίασε αυξημένες πωλήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς έχει διεισδύσει σε ικανοποιητικό βαθμό στη βαλκανική αγορά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης, αλλά  και να προχωρήσει, το 2013,  στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 web: http://www.ecochemical.gr/

 

Εκσυγχρονισμός μηχανολογικού εξοπλισμού εμφιάλωσης, συσκευασίας και εργαστηριακού ποιοτικού ελέγχου

Τομέας Παρέμβασης:

Βιομηχανία

Περιφέρεια:

Αττικής

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα-ΠΕΠ Αττικής

Δράση:

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εταιρεία:

OIKOXHMIKH A.B.E.T.E.

Π/Υ:

171.213,95 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη:

68.485,58 ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή:

85%

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ 


MEVACO: Επενδύοντας στην παραγωγική δομή για την δημιουργία νέων ολοκληρωμένων προϊόντων

Η εταιρεία "MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε." εντάχθηκε στο πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" ως υφιστάμενη επιχείρηση. Ιδρύθηκε το 1993 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Αξιών . Δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο της κατεργασίας λαμαρίνας λειτουργώντας κατά βάση ως υπεργολαβική μονάδα, τροφοδοτώντας γνωστές βιομηχανίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με μεταλλικά αντικείμενα και ημιτελή προϊόντα, τα οποία εν συνεχεία ενσωματώνονται σε άλλα προϊόντα ή μετατρέπονται με μικρές παρεμβάσεις σε τελικά προϊόντα, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο της, στην Ελλάδα.

Με την συμμετοχή της στο πρόγραμμα η επιχείρηση απέκτησε νέο παραγωγικό  εξοπλισμό και εργαλειομηχανές (ενδεικτικά: νέα γραμμή παραγωγής προφίλ U, γερανογέφυρες, υδραυλικές πλατφόρμες ανύψωσης, ηλεκτροπόντα συγκόλλησης κλπ), καθώς και σύγχρονο μηχανογραφικό εξοπλισμό, που της έδωσαν τη δυνατότητα παραγωγής νέων ολοκληρωμένων προϊόντων, όπως ήταν οι βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων (οι οποίες είχαν υψηλή ζήτηση εκείνη την εποχή), τα αυτόματα εκδοτήρια εισιτηρίων, θαλάμους κομποστοποίησης, συστήματα υπογειοποίησης κάδων συλλογής σκουπιδιών, κλπ  

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της επένδυσης η επιχείρηση πέτυχε τρεις βασικούς στόχους:

 • Να συνδράμει στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην προστασία της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων,
 • Να αυτοματοποιήσει την παραγωγική διαδικασία αποκτώντας σύγχρονο εξοπλισμό που της επιτρέπει να έχει καλύτερο έλεγχο του παραγόμενου προϊόντος, μειώνοντας  τις απώλειες σε πρώτες ύλες και δημιουργώντας  ποιοτικότερα προϊόντα.
 • Να αυτοματοποιήσει τις διοικητικές διεργασίες με την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού μηχανογραφικού εξοπλισμού 

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν η αναδιάρθρωση της μεταποιητικής δραστηριότητας της επιχείρησης και η μετατόπισή της από την αμιγώς βιομηχανική υπεργολαβική δραστηριότητα στην παραγωγή πλήρων και ολοκληρωμένων καινοτόμων τελικών προϊόντων. Η υποδομή που απέκτησε συνέχισε να αξιοποιείται και χάρη σε αυτή μπόρεσε να αναλάβει διεθνείς έργα με ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις.

Με την επένδυση της, η MEVACO διατήρησε την θέση της στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά. Αύξησε τις εξαγωγές της στην Ευρώπη, αλλά και εκτός αυτής και διατήρησε τις θέσεις εργασίας που προσέφερε (και μάλιστα με αυξητική τάση). Συνολικά, η εταιρεία βελτίωσε σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Website: http://www.mevaco.gr/

Εκσυγχρονισμός παραγωγικού εξοπλισμού για την επεξεργασία και παραγωγή μεταλλικών προϊόντων

Τομέας Παρέμβασης:

Βιομηχανία

Περιφέρεια:

Αττικής

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα-ΠΕΠ Αττικής

Δράση:

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εταιρεία:

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

Π/Υ:

800.000,00 ευρώ 

Δημόσια Δαπάνη:

240.000,00 ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή:

85%

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ  

 

Neoplast ΑΒΕΕ: Αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων στα είδη συσκευασίας

Η εταιρεία "Neoplast ABEE" λειτουργεί από το 1971 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή πλαστικών φιαλών και ειδών συσκευασίας. Με το επενδυτικό πρόγραμμα η επιχείρηση προχώρησε στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού της με σκοπό την μείωση του κόστους και την αύξηση της δυναμικότητας της παραγωγής.

Η επιχείρηση προχώρησε στην προμήθεια δύο μηχανών παραγωγής PET Polyethylene terephthalate) του οίκου (SMF Maschinenfabrik GmbH, σειράς HS3000 και στον κατάλληλο υποστηρικτικό εξοπλισμό, ήτοι ξηραντήρες, συμπιεστές, αεριοδεξαμενές κλπ. Επιπλέον, προμηθεύτηκε μηχανές παραγωγής πλαστικών φιαλών χωρητικότητας έως και 2 λίτρων του οίκου ΚΑΙ - ΜΕΙ σειράς ΡΒS–705T – PE. Συμπληρωματικά προς τις παραπάνω μηχανές η επιχείρηση προμηθεύτηκε  πλήρη σετ καλουπιών φιάλης χλωρίου και φιάλης μαλακτικού 2lt και 3lt.

Τέλος, η επιχείρηση προκειμένου να  υποστηρίξει τη λειτουργίας των μηχανών PET, αλλά και των γενικότερων αναγκών για ψύξη της παραγωγικής διαδικασίας, ακόμα  προχώρησε στην εγκατάσταση αερόψυκτου ψύκτη νερού και δεξαμενής νερού συνολικής χωρητικότητας 8 κ.μ.

Με την επένδυση αυτή η επιχείρηση μπόρεσε να αυτοματοποιήσει την παραγωγική διαδικασία της με σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, που της επιτρέπει να έχει καλύτερο έλεγχο του τελικού προϊόντος, να μειώσει τις απώλειες σε πρώτες ύλες και ενέργεια, παράγοντας ποιοτικότερα προϊόντα και εισάγοντας νέους καινοτόμους κωδικούς στην γκάμα της.  

Επιπλέον, κατάφερε να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα ώστε να είναι σε θέση να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση των προϊόντων της. Η βελτίωση της παραγωγικότητας μείωσε το κόστος της παραγωγής σε ποσοστό 25-30%, ως συνέπεια της αύξησης της σχέσης αποδόσεως/κατανάλωσης ενέργειας, των νέων μηχανημάτων.

Φυσικό επακόλουθο των ανωτέρω, ήταν να αυξηθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της επιχείρησης, καθώς επιτυγχάνονταν ταχύτερη ανταπόκριση και μεγαλύτερη ευελιξία  στις απαιτήσεις τους.

Παράλληλα, η επιχείρηση μείωσε το επίπεδο θορύβου, αύξησε το επίπεδο ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας.

Η εταιρεία με αυτή την επένδυση κατάφερε, να αυξήσει αποτελεσματικά την ανταγωνιστικότητα της σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, στον κρίσιμο τομέα της μεταποίησης και ειδικότερα στον κλάδο της συσκευασίας και να σταθεροποιήσει και να βελτιώσει τον τζίρο της, σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης

Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας ενώ διαφαίνεται η προοπτική για περαιτέρω  αύξηση του προσωπικού. Δόθηκε επίσης, η δυνατότητα στους νέους τεχνικούς χειριστές των καινούργιων μηχανών για επιπλέον εκπαίδευση.

Η επένδυση αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επιχείρηση σε εγχώριο επίπεδο και να αναπτύξει το πελατολόγιο της.

Website: http://www.neoplast.gr/

Εκσυγχρονισμός παραγωγικού εξοπλισμού

Τομέας Παρέμβασης:

Βιομηχανία

Περιφέρεια:

Αττικής

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα-ΠΕΠ Αττικής

 

Δράση:

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εταιρεία:

NEOPLAST ΑΒΕΕ

Π/Υ:

349.140,00 ευρώ 

Δημόσια Δαπάνη:

139.656,00 ευρώ 

Κοινοτική Συμμετοχή:

85%

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ  


ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε - Καινοτόμες κατασκευές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Η εταιρεία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε δραστηριοποιείται στο Νομό Ηρακλείου στον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού και συγκεκριμένα στην παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων σωλήνων προστασίας καλωδίων από πλαστική πρώτη ύλη, που περιλαμβάνουν σωλήνες ευθύγραμμους και διαμορφώσιμους (σπιράλ), εξαρτήματα και ηλεκτρολογικά κουτιά, τα οποία προορίζονται για χωνευτές/ επιφανειακές εξωτερικές ή εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
 

Με την ένταξη της εταιρείας στο Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» (ΕΣΠΑ 2007 -2013 – ΕΠΑΝ ΙΙ) και τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ, είχε θέσει βασικούς στόχους που κινούνταν γύρω από τους τομείς Ανταγωνιστικότητα, Εξωστρέφεια, Προστασία του Περιβάλλοντος και Καινοτομία.
Από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο περιλάμβανε κυρίως μία Νέα γραμμή παραγωγής σωλήνων διπλού τοιχώματος  και ένα σχεδιαστικό λογισμικό τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα:

 • Σημαντική βελτίωση επιπέδου ποιότητας προϊόντων
 • Εισαγωγή εντελώς νέων προϊόντων στην αγορά τα οποία μέχρι σήμερα δεν κυκλοφορούν και δεν παράγονται σε εθνικό επίπεδο από τον ανταγωνισμό
 • Σημαντική βελτίωση ποιότητας διαδικασιών - λειτουργιών της επιχείρησης
 • Βελτίωση κερδοφορίας και περιθωρίου μικτού και λειτουργικού κέρδους
 • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή και χρήση νέων καινοτόμων σχεδιαστικών εργαλείων
 • Αύξηση παραγωγικότητας και μείωση του κόστους παραγωγής
 • Αύξηση εξωστρέφειας της επιχείρησης τόσο σε Εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο
 • Ήπιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ενεργειακά αποδοτικός νέος εξοπλισμός
 • Διατήρηση προσωπικού και συμβολή στην τοπική ανάπτυξη με αξιοποίηση εργαζομένων που προέρχονται από την τοπική κοινωνία.

Website: http://www.kouvidis.gr/el/

 

Καινοτόμες κατασκευές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Τομέας Παρέμβασης:

Μεταποίηση

Περιφέρεια:

Κρήτη

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα

Δράση:

«Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εταιρεία:

ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε

Π/Υ:

400.000 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη:

180.000 ευρώ

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ


Γ. ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ - Γ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. - Εισαγωγή νέων διαδικασιών στον χώρο της εκτύπωσης

Η εταιρεία «Γ. ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ - Γ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε», συστήθηκε το 1989 με αντικείμενο δραστηριότητας την εκτύπωση εντύπων, διαφημιστικού υλικού και καταλόγων καθώς και την κατασκευή κυτίων από χαρτί / χαρτόνι καθώς και κυματοειδούς χαρτιού / χαρτονιού.

Με την παρούσα επένδυση η εταιρεία στοχεύει στην αύξηση του κύκλου εργασιών της. Εκσυγχρόνισε την παραγωγική διαδικασία, προμηθευόμενη μια σύγχρονη τετράχρωμη εκτυπωτική μηχανή που βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα των εκτυπώσεων και διαφοροποίησε ουσιωδώς την διαδικασία εκτύπωσης εξοικονομώντας πόρους και χρόνο.

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου η εταιρεία πέτυχε να καταστεί η μοναδική στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που διαθέτει τη συγκεκριμένη εκτυπωτική μονάδα, να ενισχύσει και εδραιώσει την παρουσία της στην περιφερειακή αγορά των εκτυπώσεων, εφόσον πραγματοποιεί το σύνολο των εκτυπωτικών εργασιών στην έδρα της και έχει πλέον τη δυνατότητα να αναλαμβάνει εκτυπωτικές εργασίες μεγάλου όγκου και υψηλών απαιτήσεων για τρίτους από όλη την Ελλάδα.

Ειδικότερα, με την εισαγωγή της νέας μηχανής στην εταιρεία επιτυγχάνονται τα εξής :

 • Μειώνεται ο χρόνος διεκπεραίωσης των εργασιών κατά 30%,
 • Βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα εκτύπωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές,
 • Εισάγεται νέα διαδικασία εκτύπωσης (1 τετράχρωμη εκτύπωση αντί για 4 με τον παλαιό τρόπο της εναλλαγής μελανιών),
 • Εισάγεται νέα τεχνική εκτύπωσης με βερνίκι όπως matt, gloss, προστασίας που βελτιώνουν την ποιότητα εκτύπωσης και δίνουν μια διαφορετική αισθητική στις εκτυπώσεις,
 • Μειώνονται τα στάδια επεξεργασίας διότι εισάγεται η εκτύπωση με βερνίκι και   καταργείται η πλαστικοποίηση,
 • Υπάρχει δυνατότητα κοστολόγησης από το στάδιο της προεκτύπωσης και προϋπολογισμού των αναλισκόμενων ποσοτήτων σε υλικά,
 • Μειώνονται οι αναλισκόμενες ποσότητες χαρτιού και μελανιών,
 • Καθετοποιείται και αυτοματοποιείται πλήρως η διαδικασία εκτύπωσης, καθότι ορισμένες εργασίες (βερνίκι matt, gloss) μέχρι σήμερα ανέθεταν σε τρίτους.
 •  

Γ. ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ - Γ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. -Εισαγωγή νέων διαδικασιών στον χώρο της εκτύπωσης

Τομέας Παρέμβασης:

Μεταποίηση

Περιφέρεια:

Δυτικής Μακεδονίας

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα

Δράση:

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εταιρεία:

Γ. ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ - Γ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

Π/Υ:

400.000 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :

200.000 ευρώ

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ  


 

επιστροφή