ΑμεΑ
05/02/2016

3η Έκδοση Oδηγού Yλοποίησης Έργων Δικαιούχων του προγράμματος "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας"

Δείτε εδώ τον οδηγό

04/08/2015

2η Έκδοση Οδηγού Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων προγράμματος "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" του Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

2η Έκδοση Οδηγού Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων προγράμματος "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" του Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Για το νέο οδηγό υλοποίησης πατήστε εδώ

01/01/2008

Υλοποίηση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Από 20/11/2015 καταργείται η υποχρέωση των δικαιούχων για έκδοση τιμολογίου επιχορηγήσεων

επιστροφή