ΑμεΑ
20/06/2017

Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

29/02/2016

Απόφαση τροποποίησης του οδηγού του προγράμματος "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" του ΕΠΕΑΑ

Πατήστε εδώ

30/12/2015

Ορθή Επανάληψη της Απόφασης Τροποποίησης του Οδηγού του προγράμματος "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" του ΕΠΕΑΑ

Δείτε εδώ την απόφαση

16/12/2015

Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος της Γυναικείας Απασχόλησης του ΕΠΕΑΑ

Πατήστε εδώ

27/05/2015

Απόφαση παράτασης ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα της Γυναικείας Απασχόλησης του ΕΠΕΑΑ

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ

10/03/2015

Απόφαση αποδοχής πρακτικού 2/6-2-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ

First Previous  Εμφάνισε 1 από 3 σελίδες   Next Last
επιστροφή