ΑμεΑ
30/12/2016

Τροποποίηση του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχείρησεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"

Τροποποιείται ο οδηγός ως προς το κεφάλαιο 14 "ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ" και το παράρτημα XVI "ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ". Δείτε εδώ την απόφαση

28/09/2016

Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο Οδηγό, παρατείνεται έως την 30η Δεκεμβρίου 2016, η προθεσμία προσκόμισης της νέας ή ανανεωμένης άδειας λειτουργίας.

Δείτε εδώ την απόφαση

08/10/2015

Υλοποίηση

8/10/2015

Υπόδειγμα αναμνηστικής πινακίδας

Πατήστε εδώ

(επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές παραμένουν αμετάβλητες)


 

2/03/2015

Επικαιροποιημένες Προδιαγραφές Αναμνηστικής Πινακίδας


24/ 09/ 2014

Εξωσυστημικό Έντυπο ( Αίτημα Πιστοποίησης Εγκεκριμένου Δανείου ) προς συμπλήρωση από τους Ενταγμένους Υπο Όρους δικαιούχους και αποστολή στον αρμόδιο εταίρο. (πατήστε εδώ)  

 


 

Οδηγίες Υλοποίησης ΜΜΕ (ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ 8/4/2014)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σας επισημαίνουμε ότι κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου σας, πέραν του Οδηγού Προγράμματος και Οδηγού Υλοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας όλες τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, καθώς και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ή θα εκδίδονται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Από 20/11/2015 καταργείται η υποχρέωση των δικαιούχων για έκδοση τιμολογίου επιχορηγήσεων

 

Προδιαγραφές Πινακίδων

 


 

14/03/2014

Έντυπο Αίτησης Επαλήθευσης/Πιστοποίησης Δαπανών (Δυνητικά Δικαιούχοι - Ωριμότητα Επένδυσης). (πατήστε εδώ)

Χρήσιμες Οδηγίες για την κατάρτιση & υποβολή της Αίτησης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Δαπανών (Δυνητικά Δικαιούχοι - Ωριμότητα Επένδυσης). (πατήστε εδώ)

 


 

12/02//2013

Έντυπο για την Αίτηση επαλήθευσης πιστοποίησης ολοκλήρωσης έργου (πατήστε εδώ) (ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ 14/2/2014)

 


 

6/12/2013

Έντυπα τροποποιήσεων, δανείου και ενδιάμεσης επαλήθευσης δαπανών (Πατήστε εδώ)

Οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή αιτημάτων (Πατήστε εδώ)

επιστροφή