ΑμεΑ
01/01/2008

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις παρουσίασης του προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

Περισσότερες πληροφορίες στους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.

επιστροφή