ΑμεΑ
30/12/2016

Τροποποίηση του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχείρησεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"

Τροποποιείται ο οδηγός ως προς το κεφάλαιο 14 "ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ" και το παράρτημα XVI "ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ". Δείτε εδώ την απόφαση

28/09/2016

Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο Οδηγό, παρατείνεται έως την 30η Δεκεμβρίου 2016, η προθεσμία προσκόμισης της νέας ή ανανεωμένης άδειας λειτουργίας.

Δείτε εδώ την απόφαση

30/03/2016

Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων επαλήθευσης- πιστοποίησης ολοκλήρωσης του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ την απόφαση παράτασης

21/03/2016

Τροποποίηση της με αρ. πρ. 2026/392/Β2/06.04.2015 (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. αρ.φ. 272/21.04.2015) απόφασης με θέμα "Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ την απόφαση

29/02/2016

Απόφαση τροποποίησης του οδηγού του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Πατήστε εδώ

16/12/2015

Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Πατήστε εδω

First Previous  Εμφάνισε 1 από 8 σελίδες   Next Last
επιστροφή