ΑμεΑ
28/06/2014

Ταυτότητα του Φορέα

Ο ΕΦΕΠΑΕ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με αντικείμενο τη Διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, αποτελούμενος από τους κάτωθι 7 εταίρους (ενδιάμεσους φορείς του Γ΄Κ.Π.Σ.): 


 

Οι εταιρείες αυτές έχουν πολυετή εμπειρία Διαχείρισης, κυρίως, Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.

Στο Μετοχικό Κεφάλαιο ή/και στη Διοίκηση του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του συμμετέχουν οι περισσότερες Ελληνικές συλλογικές επιχειρηματικές οργανώσεις, καλύπτοντας το σύνολο της χώρας και όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχουν οι παρακάτω :

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΦΕΠΑΕ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΑΝΕΤ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ / ΒΟΡΕΙΟ &ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ /

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/

ΗΠΕΙΡΟΣ /

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΔΕΠ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒ)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΞΕΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ (ΠΟΞ) Δ.ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΕΣΜ-ΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Α.Ε.Β.Ε)

ΑΝΔΙΑ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΟΙΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΕΔΕΠ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΡΗΤΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ Α.Ε.)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα, αλλά μέσω των επτά εταίρων της, καλύπτει γεωγραφικά όλη τη χώρα. Τα έμπειρα στελέχη του φορέα βρίσκονται κοντά στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αφενός διαχειριζόμενα τα ενταγμένα έργα (πιστοποιήσεις, πληρωμές κτλ) και αφετέρου παρέχοντας την αναγκαία τεχνική βοήθεια σε ζητήματα διαχείρισης.

Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι :

  • Η Γενική Συνέλευση
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο
  • Η Ομάδα Διοίκησης Έργου
  • Η Γενική Διεύθυνση

Ο ΕΦΕΠΑΕ λειτουργεί ανελλιπώς ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων από το 2009, όταν και διαχειρίστηκε δράσεις του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ).

Οι εταίροι του λειτουργούσαν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων από το 1996.

Το 2016 ο ΕΦΕΠΑΕ επελέγη ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 (β) του Ν. 4314/2014, μετά από διαγωνιστική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 -2020, που εγκρίθηκαν μαζί με τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18/12/2014.
Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας και διαθέτει προϋπολογισμό 4,67 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (3,65 δις ευρώ Ενωσιακής Συνδρομής), έναντι προϋπολογισμού του συνόλου των Προγραμμάτων ύψους 19 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (15,3 δις ευρώ Ενωσιακής Συνδρομής), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, ούτε ο προϋπολογισμός άλλων Προγραμμάτων (Συνδέοντας την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους).

Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, την Επιχειρηματικότητα, και την Καινοτομία κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της Χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων.

Το ΕΠΑνΕΚ δομείται στους παρακάτω βασικούς Άξονες Προτεραιότητας:

  • «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» συνολικού προϋπολογισμού 2.367,8 εκ. ευρώ
  • «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» συνολικού προϋπολογισμού 849,9 εκ. ευρώ
  • «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» συνολικού προϋπολογισμού 1.360,9 εκ. ευρώ
  • «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ» συνολικού προϋπολογισμού 70,5 εκ. ευρώ
  • «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ» συνολικού προϋπολογισμού 16 εκ. ευρώ

 


 

* Όπου στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται αναφορά στο «ΕΠΑΕ» (ΕΠΑΝ ΙΙ), νοείται το σύνολο δράσεων και έργων ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας που υλοποιούνται μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΕ και, είτε ανήκουν τυπικά στο ΕΠΑΕ, είτε εκχωρούνται από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα των πέντε περιφερειών μεταβατικής στήριξης (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο)σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παρ. 1β του Ν.3614/07.

επιστροφή