ΑμεΑ
04/07/2014

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες - Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις παρουσίασης του προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

Περισσότερες πληροφορίες στους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.

επιστροφή