ΑμεΑ

01/12/2014

ΘΕΜΑ: Ορισμός, για τα ενταγμένα υπό όρους έργα, στο Πρόγραμμα«Ενίσχυση Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων  που  δραστηριοποιούνται  στους  τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών», της 2ας Φεβρουαρίου2015 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή από το δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το30% του συνολικού  επιλέξιμου  προϋπολογισμού  της  επένδυσης  ή  αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

(Πατήστε εδώ)

περισσότερα
01/12/2014

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, παρατείνει την διάρκεια υλοποίησης των ενεργών έργων των προγραμμάτων: 

περισσότερα
27/11/2014

Στο πλάισιο του Προγράμματος: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» ανακοινώθηκε η Απόφαση Τροποποίησης της ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας  για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. (πατήστε εδώ)

περισσότερα
27/11/2014

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση των αποφάσεων διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα του Προγράμματος: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών». 

Οι Αποφάσεις αφορούν τις εξής Περιφέρειες:

  • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
  • Κεντρική Μακεδονία
  • Αττική
  • Βόρειο & Νότιο Αιγαίο
  • Ήπειρος
  • Δυτική Ελλάδα
  • Κρήτη 
  • Θεσσαλία 

 

Για να δείτε τις αποφάσεις πατήστε εδώ

περισσότερα
20/11/2014

Ο ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ κ. Σπύρος Ευσταθόπουλος υπέγραψε στις 20/11/2014 την αποδοχή του  πρακτικού 4/22.10.2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'' του ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 20/11/2014). (απόφαση αποδοχής πρακτικού 4/22-10-2014)

περισσότερα
19/11/2014

Ο ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο των Δράσεων 1 & 2 του προγράμματος ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων '' του ΕΣΠΑ 2007-2013 προχώρησε στην επικαιροποίηση του Οδηγού Υλοποίησης των έργων, καθώς και των παραστατικών για την ένταξη, πιστοποίηση και πληρωμή των Δικαιούχων του προγράμματος. (πατήστε εδώ)

περισσότερα
18/11/2014

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: "Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα μέσω ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Νέες Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για τις Επιχειρήσεις" που διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Αρκαδίας, η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ο ΕΦΕΠΑΕ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και ώρα 06:00 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου και Πανός 21, Τρίπολη).

 

 

περισσότερα
First Previous   Εμφάνισε 149 από 152 σελίδες   Next Last
επιστροφή