ΑμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις των Δράσεων Ενίσχυσης Επενδυτικών Σχεδίων μεγάλων επιχειρήσεων και ΜΜΕ (υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση) που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις των Δράσεων Ενίσχυσης Επενδυτικών Σχεδίων μεγάλων επιχειρήσεων και ΜΜΕ (υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση) που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

 

 

Τελευταία Νέα

12/07/2024

Η 80η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΠΑΕ, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουλίου στα γραφεία του εταίρου του, Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στην Πάτρα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ κου Πλάτωνα Μαρλαφέκα.

Στο πλαίσιο αντικατάστασης δύο εκ των μελών του, νέος Αντιπρόεδρος αναδείχθηκε ο κος Γεώργιος Μπίκας, Πρόεδρος της ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ και νέο μέλος ο κος Αθανάσιος Συριανός, Πρόεδρος της ΑΕΔΕΠ.

Ως εκ τούτου η σύνθεση τού Διοικητικού Συμβουλίου τού ΕΦΕΠΑΕ διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Πρόεδρος: Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Αντιπρόεδροι: Ευάγγελος Καρκανάκης, Α’ Αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Κρήτης και Γεώργιος Μπίκας, Πρόεδρος της ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ.
  • Γραμματέας: Αθανάσιος Κυρίτσης, Πρόεδρος της ΑΝΔΙΑ
  • Μέλη: Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ Δημήτριος Σκάλκος, Ελευθέριος Αντωνακόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΑΝΕΤ και Αθανάσιος Συριανός, Πρόεδρος της ΑΕΔΕΠ.

Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Ι. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσης) για το έτος 2023.

ΙΙ. Προσδιορισμός στόχων του έτους 2024 και εντοπισμός αναθέσεων νέων έργων στον ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Επίσης, διερεύνηση ενδεχόμενης διεύρυνσης των συνεργασιών του φορέα με στόχο την επέκταση του επιχειρησιακού αντικειμένου του.

IΙΙ. Ενέργειες βελτιστοποίησης και εξέλιξης της λειτουργικότητας του φορέα (λειτουργία Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και εφαρμογή Συστήματος Benchmarking), ώστε ο ΕΦΕΠΑΕ να ανταποκριθεί άριστα στο διευρυνόμενο ρόλο του και τις αυξανόμενες απαιτήσεις στο πλαίσιο τόσο του κλεισίματος της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, όσο και της διαχείρισης των Δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ κος Πλάτων Μαρλαφέκας διατύπωσε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και για την πρόοδο των εργασιών του φορέα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τους εκπροσώπους όλων των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ, αλλά και προς το Γενικό Γραμματέα κο Σκάλκο για την άριστη συνεργασία του φορέα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

 

περισσότερα