ΑμεΑ
27/04/2016

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 24/9-3-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ την απόφαση

27/04/2016

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 23/16-3-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ την απόφαση

25/04/2016

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 10/23-3-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών "

Δείτε εδώ την απόφαση

25/04/2016

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 7/15-3-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος της Γυναικείας Απασχόλησης του ΕΠΕΑΑ

Δείτε εδώ την απόφαση

01/04/2016

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 21/10-2-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ την απόφαση

01/04/2016

Απόφαση αποδοχής των πρακτικών 57/25-2-2016 και 58/26-2-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες"

Δείτε εδώ την απόφαση

First Previous   Εμφάνισε 98 από 127 σελίδες   Next Last
επιστροφή