ΑμεΑ
19/11/2015

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, συμμετέχει στο "18ο Forum Ανάπτυξης - Money Show"

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, συμμετέχει στο "18ο Forum Ανάπτυξης - Money Show"

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

13/11/2015

Απόφαση αποδοχής των πρακτικών 24/1-10-2015 και 25/2-10-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων" & "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών"

Δείτε εδώ την απόφαση

09/11/2015

Απόφαση αποδοχής πρακτικών 12/15-9-2015 και 13/16-9-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ

Δείτε εδώ την απόφαση

05/11/2015

Απόφαση Αποδοχής του πρακτικού 14/22-07-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ την απόφαση

03/11/2015

Αποφάσεις παράτασης υλοποίησης έργων προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ

Δείτε εδώ συγκεντρωτικά τις αποφάσεις (ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΑ 29/10/2015 )

22/10/2015

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 13/27-05-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"

Δείτε εδώ την απόφαση

First Previous   Εμφάνισε 98 από 119 σελίδες   Next Last
επιστροφή