ΑμεΑ
16/06/2016

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 10/31-5-2016 της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" του ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Δείτε εδώ την απόφαση

08/06/2016

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 9/19-2-2016 της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος "Εθνικό Αποθεματκό Απροβλέπτων" του ΕΣΠΑ 2007-2013

Δείτε εδώ την απόφαση

06/06/2016

Παράταση των καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» & «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»

Δείτε εδώ τις αποφάσεις

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

 

06/06/2016

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 14/22-4-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Πράσινη Επιχείρηση 2010"

Δείτε εδώ την απόφαση

30/05/2016

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 8/25-4-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος της Γυναικείας Απασχόλησης του ΕΠΕΑΑ

Δείτε εδώ την απόφαση

27/05/2016

Δελτίο τύπου για την ανάθεση του έργου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020)

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου

First Previous   Εμφάνισε 98 από 129 σελίδες   Next Last
επιστροφή