ΑμεΑ
07/08/2017

Ενεργοποίηση του Τest Καταλληλότητας για τη διαδικασία αξιολόγησης της Δράσης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"

Ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει τους αξιολογητές που έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. ΑΠ.: 6191/1883/Α2/21-10-2016 ΥΑ με θέμα «Ορισμός Αξιολογητών για τη Δράση Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 –2020» ότι από την Τρίτη 8/8/2017 έως την Πέμπτη 10/8/2017 θα είναι διαθέσιμο στο ΠΣΚΕ  (www.ependyseis.gr/mis)  το Test Καταλληλότητας.

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Τest,  θα πρέπει να αποσταλούν, αρχικά σκαναρισμένα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αρμόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ η Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά στην αποδοχή των όρων αξιολόγησης και τα ασυμβίβαστα των αξιολογητών, καθώς και η Σύμβαση μεταξύ ΕΦΕΠΑΕ – Αξιολογητή, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αξιολόγησης προτάσεων. Τα πρωτότυπα έγγραφα της Σύμβασης και της Υ/Δ προσκομίζονται ή αποστέλλονται στη διεύθυνση του αρμόδιο εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποστολής.

Οι αναλυτικές οδηγίες και το εκπαιδευτικό υλικό έχουν ήδη σταλεί ηλεκτρονικά (e-mail) σε όλους τους εν δυνάμει αξιολογητές.

04/08/2017

Έγκριση αρχείου FAQs για τη Δράση "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄ κύκλος"

Δείτε εδώ το επικαιροποιημένο αρχείο

04/08/2017

1η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της δράσης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄κύκλος"

Δείτε εδώ την απόφαση

03/08/2017

Απόφαση παράτασης της προθεσμίας προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών ένταξης για τη Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Δείτε εδώ την απόφαση

01/08/2017

Απόφαση αποδοχής πρακτικών 29/4-5-2017 & 30/4-5-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης των προγραμμάτων Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα

Δείτε εδώ τις αποφάσεις

25/07/2017

Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το πρόγραμμα των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)

Ανακοινώθηκαν οι Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το πρόγραμμα των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος) του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Δείτε εδώ το αρχείο.

First Previous   Εμφάνισε 98 από 149 σελίδες   Next Last
επιστροφή