ΑμεΑ
25/11/2016

Απόφαση Έγκρισης Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ

αρχείο

21/10/2016

Απόφαση Ορισμού Αξιολογητών

αρχείο

14/07/2016

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε εδώ το αρχείο

05/07/2016

5η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων

Πατήστε εδώ

06/06/2016

Παράταση των ηλεκτρονικών υποβολών επενδυτικών σχεδίων έως τις 8/07/2016

Πατήστε εδώ

23/05/2016

FAQ's (Προσθήκη ερωτήσεων - απαντήσεων 31 έως 48 & Τροποποίηση ερωτήσεων - απαντήσεων 1, 24 και 26)

Πατήστε εδώ (Νέο αρχείο)

First Previous   Εμφάνισε 5 από 7 σελίδες   Next Last
επιστροφή