ΑμεΑ
21/07/2016

Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

Δείτε εδώ την απόφαση

14/07/2016

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε εδώ το αρχείο

17/06/2016

Ορθη επανάληψη της Απόφασης Παράτασης της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ"

Ορθη επανάληψη της Απόφασης Παράτασης της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020- Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση.

Δείτε εδώ την απόφαση

06/06/2016

Παράταση των ηλεκτρονικών υποβολών επενδυτικών σχεδίων έως τις 4/07/2016

Πατήστε εδώ

27/05/2016

FAQ's

Πατήστε εδώ (Νέο αρχείο)

20/05/2016

3η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων

Πατήστε εδώ

First Previous   Εμφάνισε 4 από 6 σελίδες   Next Last
επιστροφή