ΑμεΑ
09/09/2015

Ορθή Επανάληψη της Απόφασης Επαναξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για την Περιφέρεια Αττικής του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"

Δείτε εδώ την απόφαση

08/09/2015

Απόφαση Αποδοχής του Πρακτικού 3/27-05-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕ.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα»

Δείτε εδώ την απόφαση

03/09/2015

Νέα διαδικασία ενημέρωσης δικαιούχων για πληρωμές των έργων τους

Ο ΕΦΕΠΑΕ , στο πλαίσιο της έγκαιρης και πληρέστερης πληροφόρησης των δικαιούχων των προγραμμάτων που διαχειρίζεται και προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων κατά την προσπάθειά τους για τηλεφωνική πληροφόρηση, εφαρμόζει πλέον την κάτωθι διαδικασία:

Όταν ωριμάσει η πληρωμή οποιουδήποτε δικαιούχου και σταλεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα, ενημερώνει άμεσα με e-mail το δικαιούχο. Σημειώνεται ότι τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας στην ικανοποίηση των εισερχομένων αιτημάτων.

Η λήψη του ενημερωτικού e-mail αποτελεί τον μόνο ασφαλή τρόπο πληροφόρησης του δικαιούχου για την πραγματοποίηση της πληρωμής του.

Μετά τη λήψη του μηνύματος ο δικαιούχος καλείται να επικοινωνεί με την τράπεζά του, προκειμένου να ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

26/08/2015

Απόφαση Τροποποίησης Οδηγού Προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός" - Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Ενταγμένων Έργων

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.  ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/126/14.02.2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 445/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  και  παράταση του χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Απόφαση

ΦΕΚ

25/08/2015

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών Νο 31/22-06-2015 και Νο 32/23-06-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών Νο 31/22-06-2015 και Νο 32/23-06-2015 της Επιτροπής  Παρακολούθησης του Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ

25/08/2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 9670/1764/30-07-2013 Απόφασης Παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)»

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 9670/1764/30-07-2013 Απόφασης Παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια  –  Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)»

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ

First Previous   Εμφάνισε 108 από 128 σελίδες   Next Last
επιστροφή