ΑμεΑ
22/10/2015

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 13/27-05-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"

Δείτε εδώ την απόφαση

08/10/2015

Αναμνηστικές Πινακίδες Δημοσιότητας Προγραμμάτων ΕΦΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Νέο 8/10/2015)

Σε συνέχεια του ΠΔ114/22.9.2015 , επικαιροποιούνται οι αναμνηστικές πινακίδες που αναρτούν οι δικαιούχοι των προγραμμάτων ευθύνης του ΕΦΕΠΑΕ.

  • Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων αρχείο
  • Αναμνηστικές πινακίδες προγραμμάτων ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013, Τουρισμού, Μεταφορών αρχείο
  • Αναμνηστική πινακίδα προγραμμάτων ΓΓΒ (Μεταποίηση, Εξωστρέφεια, Καινοτομία, Γυναικεία - Νεανική Επιχειρηματικότητα, Ένδυση - Υπόδηση, Πράσινη Επιχείρηση, Μετεγκατάσταση) αρχείο

Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των πινακίδων παραμένουν αμετάβλητες. 

01/10/2015

Απόφαση επαναξιολόγησης αιτημάτων θεραπείας για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δείτε εδώ την απόφαση

22/09/2015

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 7/17.7.2015 Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΕΑΑ

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 7/17.7.2015 Επιτροπής Παρακολούθησης προγράμματος "Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης" του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.

Δείτε την απόφαση εδώ

18/09/2015

Τροποποίηση της Απόφασης Διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα του προγράμματος: "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ

15/09/2015

Απόφαση αποδοχής πρακτικού 3/30-3-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ

First Previous   Εμφάνισε 107 από 128 σελίδες   Next Last
επιστροφή