ΑμεΑ
22/07/2019

Αποδοχή Πρακτικού Νο1/07.06.2019 της Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»

Δείτε εδώ την απόφαση

05/03/2019

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης

Δείτε εδώ.

επιστροφή