ΑμεΑ
29/11/2018

Απόφαση Έγκρισης των Πρακτικών Νο 4-6 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»

Δείτε εδώ την απόφαση

19/11/2018

Απόφαση Έγκρισης των Πρακτικών Νο 1-3 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»

Δείτε εδώ την απόφαση

01/10/2018

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Δείτε εδώ

επιστροφή