ΑμεΑ
09/07/2018

Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 1/27-04-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Δείτε εδώ την απόφαση

13/04/2018

Απόφαση και ΦΕΚ Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

αρχείο

επιστροφή