ΑμεΑ
15/06/2017

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 40/11-4-2017

αρχείο

12/06/2017

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 41/11-4-2017

αρχείο

10/02/2017

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 39/14-12-2016

αρχείο

14/11/2016

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 38/20-9-2016

αρχείο

27/07/2016

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 37/1-7-2016

αρχείο

21/07/2016

Αποδοχή Πρακτικού Νο 36/20-5-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013

Δείτε εδώ την απόφαση

First Previous  Εμφάνισε 1 από 5 σελίδες   Next Last
επιστροφή