ΑμεΑ
05/08/2014

Υλοποίηση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Από 20/11/2015 καταργείται η υποχρέωση των δικαιούχων για έκδοση τιμολογίου επιχορηγήσεων

Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων 7/4/2014

Αξιολόγηση Μελετών και Διαδικτυακών Τόπων/e-shop 7/4/2014

Αιτήματα Επαλήθευσης 10/02/2014

Αίτημα Παραίτησης Δικαιούχου 10/02/2014

Αιτήματα Δικαιούχων (Τροποποιήσεις, παρατάσεις κλπ) 27/10/2012

Αρμόδιοι Πληροφόρησης ανά Περιφέρεια

Υπόδειγμα αναμνηστικής πινακίδας 8/10/2015

 

επιστροφή