ΑμεΑ
05/08/2014

Ημερίδες προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Εκδηλώσεις παρουσίασης του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Περισσότερες πληροφορίες στους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.

 

επιστροφή