ΑμεΑ
08/11/2016

Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων" ως προς την ημερομηνία προσκόμισης της νέας ή ανανεωμένης άδειας λειτουργίας των ολοκληρωμένων έργων

Δείτε εδώ την απόφαση

03/11/2015

Απόφαση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης έργων στο πρόγραμμα "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχείρησεων Ι"

Δείτε εδώ την απόφαση

02/07/2015

Απόφαση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης έργων στο πρόγραμμα "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχείρησεων"

Δείτε εδώ την απόφαση

27/01/2015

Απόφαση παράτασης του χρόνου υλοποίησης έργων στο πρόγραμμα "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων"

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ

22/08/2014

Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος ως προς τον χρόνο παράτασης υλοποίησης έργων στα πλαίσια του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Τροποποίηση  Οδηγού  Προγράμματος  ως  προς  τον  χρόνο  παράτασης υλοποίησης  έργων  στα  πλαίσια  του  Προγράμματος  «Εξωστρέφεια  – Ανταγωνιστικότητα  των  Επιχειρήσεων»  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. (πατήστε εδώ)

First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last
επιστροφή