ΑμεΑ
30/05/2024

Video παρουσίασης των δράσεων της Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Video παρουσίασης των δράσεων της Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Δείτε στο youtube το αναλυτικό βίντεο παρουσίασης των δράσεων της Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

επιστροφή